De hond met ADHD
In onze hectische westerse samenleving heeft bijna iedereen wel eens gehoord van kinderen met ADHD. Zelfs in de hondenwereld is deze term al aardig ingeburgerd. Met als gevolg dat in onze praktijk wel eens om een valiumpilletje voor een jonge hond met ADHD gevraagd wordt. In onze 'fastfood' cultuur past nu eenmaal de gedachte "Snel een pilletje geven en dan kijken we wel weer verder".
Op deze pagina worden de effecten van enkele middelen die bij drukke, moeilijk opvoedbare honden worden ingezet, toegelicht.

ADHD betekent letterlijk "Attention Deficit Hyperactivity Disorder".
Bij drukke moeilijk opvoedbare honden wordt deze diagnose nogal eens gehanteerd.

Hoe kan een drukke, moeilijk opvoedbare hond worden geholpen?

Dit type probleem is niet makkelijk te diagnosticeren, want andere oorzaken kunnen ook tot vergelijkbare gedragingen leiden. Denk aan onvoldoende activiteit voor een van nature levendige hond of aan voedselallergie. Dus eerst de hond door uw dierenarts laten onderzoeken.

Als geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden, dan vormt het inzetten van een gerichte gedragstherapie, onder begeleiding van een gediplomeerde gedragstherapeute voor honden, het belangrijkste onderdeel van de behandeling.

Als ondersteunende therapie kunnen medicijnen, die het leerproces beïnvloeden, worden ingezet. Vaak moet een medicijn worden uitgeprobeerd, om te zien of de hond erop reageert.

Reeds langer bestaande medicijnen zoals valium, vetranquil, fenobarbital en haloperidol blijken een remmende invloed op het leerproces en het geheugen van de hond te hebben en moeten daarom niet bij moeilijk opvoedbare honden worden ingezet.

De nieuwere medicijnen zoals Clomicalm® (met de werkzame stof clomipramine hydrochloride), Prozac® (met de werkzame stof fluoxetine) en Ritalin® (met de werkzame stof methylfenidaat) zijn wèl goed in te zetten.

Een medicijn kan echter ook een gezondheidsrisico met zich mee brengen.
Prozac® bijvoorbeeld, kan bij de hond epilepsie veroorzaken en de functies van het hart, de lever en de nieren verslechteren.

Clomicalm® (met de werkzame stof clomipramine hydrochloride) heeft deze bijwerkingen niet en is geregistreerd voor honden. De stof clomipramine kan ingezet worden als een hond erg nerveus of angstig is.

Bij de hond kan de diagnose ADHD alleen gesteld worden als een hond goed op het medicijn Ritalin® reageert. Om vast te stellen of Ritalin® de oorzaak is van de gewenste gedragsverandering, kan een half uur na de toediening beoordeeld worden aan de hand van de hartfrequentie van de hond.

Ook worden honden soms gecastreerd om bepaald ongewenst gedrag te veranderen.

Naast gerichte gedragstherapie en medicijnen, die het leerproces beïnvloeden, kan het zijn dat de hond gewoon meer energievretende bezigheden nodig heeft. Voor hoog actieve honden biedt met name speurspellen een goede uitlaatklep.