Oorzaken van diarree

Diarree is bij de meeste honden binnen een week spontaan hersteld, vaak zonder een specifieke behandeling. We spreken dan van acute diarree.
Als de diarree langer aanhoudt, dan spreken we van chronische diarree die meestal niet spontaan zal herstellen.

Oorzaken van diarree bij de hond kunnen zijn:

Voedingsinvloeden
 • Overeten
 • Plotselinge voerwisselingen
 • Voedselvergiftiging door b.v. endotoxinen van de Stafylococcus aureus
 • Allergische reactie of intolerantie voor bepaalde bestanddelen uit de voeding.
Vergiftigingen met
 • Onkruidverdelgers
 • Thallium (zat vroeger in ratten- en muizengif)
Medicijnen, zoals
 • Antibiotica, die in de dunne darm een bacteriële overgroei kunnen veroorzaken (Bacteriële overgroei in de dunne darm kan ook andere oorzaken hebben)
Infecties
 • Virale infecties, zoals
 • Parvo-virus en hondeziekte bij de hond
 • Bacteriële infecties, zoals een Salmonella, Campylobacter of pathogene E. Coli infectie
 • Worm infecties, zoals spoelwormen
 • Protozoaire infecties, zoals een Giardia infectie

Infllammatory Bowel Disease
(Aspecifieke darmontstekingen gebaseerd op steriele ontstekingsprocessen, waarvan de oorzaak onbekend is, zoals:)

 • lymfocytaire(-plasmocytaire) enteritis/colitis
 • eosinofiele (gastro-)enteritis/colitis
 • granulomateuze enteritis
 • histiocytaire ulceratieve colitis
 • Tumoren (= gezwellen), zoals een lymfosarcoom of leucose
Passage belemmering door b.v.
 • een vreemd voorwerp in de darm
 • een invaginatie = instulping van een gedeelte van de darm in een ander gedeelte
 • vergroeiingen en vernauwingen, wanneer een darmdeel betrokken is geweest bij een ontstekingsproces
 • een gelokaliseerde, ruimte innemende tumor (= gezwel)

Syndroom van de te korte darm is een gevolg van een uitvoerige darmresectie na verwijdering van b.v. een vreemd voorwerp of een gezwel in de darm.

Oorzaken buiten het darmkanaal, zoals
 • hyperadrenocorticisme = Ziekte van Addison
 • pancreatitis = alvleesklierontsteking
 • exocriene pancreasinsufficiëntie
 • te kleine galzuurpool
 • maagzuurhypersecretie
 • buikvliesontsteking
 • nierfalen
 • leverfalen
 • aerofagie = lucht inslikken
 • circulatiemoeilijkheden (centrale of portale stuwing)
 • lymfangiectasie
 • (werk)stress

Deze lijst met oorzaken van diarree pretendeert niet volledig te zijn.

Voor het vaststellen van DE oorzaak (= de diagnose) van de diarree moet uw hond of kat door een dierenarts worden onderzocht.