Disclaimer

Over deze website

 • Deze website wordt uitgegeven door Windhonden.nl
Aansprakelijkheid
 • Windhonden.nl besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.
 • Windhonden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden.
 • Onder het medisch gedeelte heeft de aanduiding 'onze kliniek' betrekking op de bronnen: Dierenkliniek Overtoom, 'www.dierenartsabc.nl' en haar auteur dierenarts Renée S.C. Wagenaar en WHG Dierenartsen.
 • Bij de verwijzing onder menselijke medicijnen zijn de gegevens betrokken van de Apotheek van de Faculteit der Diergeneeskunde Utrecht, Aesculaap BV of van de producent van het betreffende geneesmiddel.
 • Aangezien de medische en/of homeopatische beschreven onderwerpen geneeskundig van aard zijn, en de redactie NIET is samengesteld uit artsen, of medisch getraind personeel, kan Windhonden.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor medische of andere schade die zouden kunnen ontstaan door verkeerde interpretatie van de door de Windhonden.nl geplaatste teksten.
  Eventuele aanbevelingen zijn dus steeds vrijblijvend. Raadpleeg te allen tijde uw arts of ziekenhuis!
 • Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig zijn of kunnen zijn, worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.
Rechten
 • Windhonden.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen.
 • Aan de gegevens op de website van Windhonden.nl kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectievelijke ondernemingen.
© Copyright
 • Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, logo's etc.) is eigendom van Windhonden.nl of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van Windhonden.nl.
 • Foto's zijn van oorsprong van Wiebe Hovinga, Christine, Elle J. Wilson, Marta Ulan, Kim Fleming, Rob Doolaard, Renee Needham, Els Siebel, Stephanie Monique, Steve Cox, Fedor Gassner, Frank Wilke, Jenya Campbell, Dierenkliniek Overtoom. Mocht onverhoopt uw naam niet genoemd zijn, terwijl er wel uw foto is geplaatst neem dan contact op met onderstaand email adres.
 • Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publikatie, neem dan contact op met:

  Email: info@windhonden.nl


  PLEASE NOTE: THIS IS A NON-COMMERCIAL BLOG, IF THERE ARE ANY IMAGES HERE THAT YOU WISH TO BE REMOVED, PLEASE EMAIL ME AND I WILL DO SO IMMEDIATELY