Oorzaken van veel drinken

Veel drinken ofwel polydipsie bij de hond met als gevolg een vermeerderde uitscheiding van urine ofwel polyurie kan door verschillende aandoeningen veroorzaakt worden.

 • Aanwezigheid van glucose in de urine door b.v.
   * Diabetes mellitus = suikerziekte
   * Prediabetes mellitus bij de intacte teef
 • Cystitis = blaasontsteking bij de hond
 • Nierfalen bij de hond
 • Pyelonefritis = nierbekkenontsteking
 • Pyometra = baarmoederontsteking bij de teef
 • Hyperadrenocorticisme =Ziekte van Cushing (een verhoogde bijnier-schorsactiviteit) door:
   * of een hypofyse die teveel ACTH produceert met als gevolg dat de bijnierschors overmatig veel cortisol produceert
   * of een bijnierschorstumor die overmatig veel cortisol produceert
 • Hypoadrenocorticisme = Ziekte van Addison bij de hond (een verlaagde tot geen bijnierschorsactiviteit)
 • Hyperthyreoïdie = overactieve schildklierwerking
 • Leverfalen door b.v. levercirrhose, hepatitis, levertumoren of een portosystemische shunt
 • Psychogene polydipsie
 • Postobstructieve diurese
 • Nefrogene diabetes insipidus = aangeboren gebrek aan ADH receptoren in de nieren
 • Centrale diabetes insipidus = verlaagde hypofysaire productie van ADH in de hersenen
 • Polycythemie = aanwezigheid van meer dan het normale aantal rode bloedcellen in het bloed
 • Verhoogde concentratie calcium in het bloed door
   * primaire hyperparathyreoïdie = overactieve bijschildklierwerking
   * pseudo hyperparathyreoïdie b.v. door leucose of door een kwaadaardige gezwel van een melkpakket of van een anaalzak
 • Verlaagde concentratie kalium in het bloed
 • Verlaagde concentratie natrium (= zout) in het bloed door b.v. aanhoudend braken en/of diarree
 • Voeding met veel natrium (= zout)
 • Medicijnen, zoals
   * diuretica = urine-uitscheiding bevorderende medicijnen, zoals furosemine
   * glucocorticosteroïden, zoals prednisolon
   * anders, zoals fenobarbital en L-thyroxine
 • Natrium washout = verlies van opgeloste stoffen uit het niermerg als gevolg van één van de hierboven genoemde oorzaken

 • Voor het vaststellen van DE oorzaak (= de diagnose) van het vele drinken moet uw hond of kat door een dierenarts worden onderzocht.