Geboortebeperking bij de teef

Een teef wordt meestal op de leeftijd van 6 à 12 maanden voor het eerst loops. Bij kleinere rassen eerder dan grotere.
Met loopsheid wordt de vruchtbare periode van de teef aangeduid, die ongeveer 3 weken duurt. De teef is vervolgens als regel 2 x per jaar loops.
Na gemiddeld het achtste levensjaar neemt de tijd tussen twee loopsheden toe. Bij de teef treedt echter geen menopauze op. Zij blijft dus altijd cyclisch en kan dus in principe altijd drachtig worden.

Waaraan kunt u de loopsheid herkennen?

 • De vulva is gezwollen.
 • De teef wordt aantrekkelijk voor reuen.
 • Enkele dagen later begint de teef bloed te verliezen uit de vulva. Dit duurt meestal 3 weken.
 • Vanaf de 6e dag van de bloederige uitvloeiing tot dat deze stopt, kan de teef vruchtbaar zijn en wil ze graag gedekt worden.

  Hoe kunt u de loopsheid voorkomen?
 • Door "de pil".
 • Door chirurgisch ingrijpen (= "sterilisatie".) "De pil" kan in tabletvorm of in injectievorm worden gegeven.
 • De tabletvorm kan gebruikt worden om de loopsheid tijdelijk te onderdrukken. De tablet moet dagelijks worden gegeven zo lang uitstel gewenst is.
 • De prikpil (= de injectievorm) wordt gegeven wanneer continu onderdrukking van de loopsheid gewenst is. Met deze injectie kan 3 à 4 maanden na de eerste loopsheid worden begonnen en moet vervolgens om de 5 à 6 maanden worden toegediend.

  Bij de  "sterilisatie"  van de teef worden door middel van een operatie beide eierstokken verwijderd. De hond wordt hierdoor niet meer loops. In feite is castratie het juiste woord voor deze operatie, want bij een echte sterilisatie worden de eileiders onderbonden en de eierstokken niet verwijderd. De baarmoeder wordt alleen verwijderd indien deze afwijkend, b.v. ontstoken, is.

  Wat zijn de bijwerkingen van "de pil" bij de teef?

  Een vergrote kans op:

 • Borstkanker.
 • Baarmoederontsteking.
 • Suikerziekte.

  Wat zijn de voordelen van de "sterilisatie" bij de teef?
 • Minder kans op het ontwikkelen van borstkanker indien de hond vóór de vierde loopsheid gesteriliseerd is.
 • Voorkomen van baarmoederontsteking.
 • Voorkomen van een vorm van suikerziekte, die veroorzaakt wordt door de hormonen van de eierstokken. Prediabetes mellitus, die kan overgaan in een diabetes mellitus.
 • Voorkomen van (schijn-)zwangerschap.
 • Niet meer loops worden, waardoor:
 • geen bloederige uitvloeiing,
 • geen last van reuen die de teef achtervolgen,
 • geen verminderde functievervulling bij werk- en sporthonden.

  Wat zijn de eventuele gevolgen van de "sterilisatie" bij de teef?
 • De meeste honden krijgen meer trek in eten en worden van dezelfde hoeveelheid voer makkelijker dik.
 • Incontinentie van de urine door het onvoldoende functioneren van de sluitspier van de urinebuis. De honden verliezen dan tijdens rust of slaap druppelsgewijs urine. Dit treedt meestal ½ tot 1½ jaar na de sterilisatie voor het eerst op. De kans op deze klacht is klein en hangt samen met de volgende factoren. Iets meer kans hierop hebben:
  • grote hondenrassen (met meer dan 20 kg lichaamsgewicht) en
  • honden met overgewicht,
  • honden met gecoupeerde staarten en
  • bepaalde hondenrassen, zoals de Bouvier, Boxer, Dobermann Pinscher, Ierse Setter, Old English sheepdog, Poedel, Riesen schnauzer, Rottweiler, Teckel, en Weimaraner.
 • De honden worden in de regel niet slomer, tenzij ze erg dik worden. Honden die geopereerd worden vanwege een baarmoederontsteking worden juist actiever en speelser.
 • De vacht van met name langharige honden wordt dikker, meer krullend en moeilijker te onderhouden. Vooral bij Cocker Spaniëls, New Foundlanders en Afghaanse Windhonden.

  Welke technieken zijn er om de teef te "steriliseren"?
 • Via de gebruikelijke buiksnede.
  Deze snede gaat in de middellijn door het peesweefsel tussen de spieren van de linker en de rechter buikwand. Er wordt dus niet in de buikspieren zelf gesneden. En als alleen de eierstokken verwijdert hoeven te worden, dan zal dit ene sneetje zo'n 5 cm lang zijn.
 • Via laparoscopie, de z.g. kijkoperatie.
  Bij deze chirurgische techniek worden middels 3 kleine sneetjes de eierstokken verwijderd. De laparoscopie wordt toegejuicht omwille van zijn vele voordelen:
  minder weefseltrauma, sneller wondherstel, minder postoperatieve pijn en bijgevolg ook minder postoperatieve zorgen.
  Deze minimaal invasieve manier van opereren kent echter de volgende nadelen:
  * Als de baarmoeder verwijderd moet worden of als een grote bloeding optreedt, dan moet alsnog een grote buiksnede worden gemaakt.
  * Het opblazen van de buik kan tijdens de laparoscopie aanleiding geven tot ernstige problemen met betrekking tot de hartlongfunctie. Ook bestaat het risico op veneuze gasembolie (= plotselinge afsluiting van een bloedvat door een luchtbel).
  * De kostbare apparatuur, die nodig is voor het uitvoeren van deze laparoscopie werken kostenverhogend.

  Op welke leeftijd de teef "steriliseren"?

  De teef kan vanaf 6 maanden leeftijd en dus voor haar eerste loopsheid geopereerd worden. Uit onderzoek is gebleken, dat een hond veel minder kans loopt borstkanker te krijgen als ze vóór de vierde loopsheid "gesteriliseerd" is. Hierdoor neemt de levensverwachting van een jong "gesteriliseerde" hond met ongeveer twee jaar toe.
  Bij een hond die vóór de eerste loopsheid wordt "gesteriliseerd", is de ingreep veel makkelijker dan bij een oudere hond. Bovendien heeft de hond dan nog minder kans op het ontwikkelen van borstkanker.
  Volgens enkele onderzoekers kleven echter de volgende nadelen aan het opereren vóór de eerste loopsheid:

 • Kans op het houden van een onderontwikkelde vulva, waardoor een blijvende ontsteking van de omliggende huid kan optreden.
 • Kans op een zeer sterke gewichtstoename.

  In welk stadium van de cyclus de teef "steriliseren"?

  Het beste tijdstip is tussen de loopsheden in, want dan is de baarmoeder het minst doorbloed. Het operatierisico blijft hierdoor beperkt.

  Het beste tijdstip voor de "sterilisatie":

 • Tussen de eerste en vierde loopsheid. Het doormaken van een loopsheid maakt dat de geslachtshormonen ook hun goede werking op het lichaam kunnen uitoefenen.
 • Ongeveer drie maanden na het begin van de loopsheid tot een maand voor de volgende te verwachten loopsheid. Dit is de periode waarin lage concentraties geslachtshormonen worden aangetroffen en de geslachtsorganen min of meer in rusttoestand verkeren.