In Memoriam

Er is een brug die de hemel met de aarde verbind;
deze heet de Rainbow Bridge.
De brug heet zo omdat hij uit zoveel kleuren bestaat.
Daar zijn weide's en heuvels voor al onze vrienden
zodat ze samen kunnen rennen en spelen.
Er is genoeg eten, water en zonneschijn
en onze vrienden zijn er gelukkig.
Alle zieke en oude dieren worden hersteld in gezondheid en kracht;
die gewond of verminkt waren, worden weer ongeschonden en sterk,
precies zoals wij ze herinneren in onze dromen.
De dieren zijn gelukkig en tevreden, maar er is één klein ding:
ze missen allemaal een speciaal iemand, iemand die achtergelaten is.
Dan is er een dag, dat er één de verte in kijkt.
Zijn heldere ogen staan strak; zijn lichaam begint te trillen.
Opeens breekt hij van de groep, vliegt over het gras, sneller en sneller.
Je bent gezien, en wanneer jij en je speciale vriend elkaar eindelijk treffen, houden jullie elkaar stevig vast in dit vreugdevolle weerzien,
om elkaar nooit meer alleen te laten.
De vrolijke kussen regenen op je gezicht;
je handen aaien de liefdevolle kop,
en je kijkt nog eens in die vertrouwde ogen,
zo lang weg geweest uit je leven, maar altijd aanwezig in je hart.
En dan passeer je samen de Rainbow Bridge!
Lail el Charnak
30-12-1991 - 29-03-2004
Laziz el Charnak
30-12-1991 - 27-09-2006
Mahzouz el Charnak
30-11-1994 - 29-05-2007
Andhar v.d. Waterpijp
23-10-1996 - 01-10-2007
Parvez Shekari Mahour
30-05-2000 - 27-01-2012
Ysha el Kharaman
13-07-2001 - 12-02-2016
Waliyya Ahmad Fawzi Faradi
23-07-2007 - 25-09-2018
Jumah el Kolub
31-08-2009 - 07-06-2021


Those we love don't go away,
They walk beside us every day,
Unseen, unheard, but always near,
Still loved, still missed and very dear.