Menselijke geneesmiddelen

Slechts weinig geneesmiddelen welke geschikt zijn voor de mens, zijn ook geschikt voor de hond.
De hieronder beschreven geneesmiddelen zijn niet geregistreerd voor gebruik bij dieren.
Het gebruik bij uw huisdier is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling van de Diergeneesmiddelenwet.
Daarbij is de dierenarts gebonden aan strikte regels, vastgelegd in de zogenaamde Cascade Regeling.
Onderstaande productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door o.a. de Apotheek van de Faculteit der Diergeneeskunde Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product en/of werkzame stof voor huisdiereigenaren.

Acetylsalicylzuur (Cardio)
Allopurinol tabletten
Amitryptiline tabletten
Atenolol tabletten
Buscopan zetpillen voor dieren (Butylscopolamine bromide)
Codeine HCL
Dexamethason oogdruppels
Diazepam voor dieren (Diazepam)
Diltiazem tabletten/capsules
Dormicum (Midazolam injectievloeistof)
Fenobarbital (Phenobarbital) tabletten
Hydrochloortiazide (tabletten voor dieren)
Imuran voor dieren (Azathioprine tabletten)
Lanoxin Elixer (en tabletten) voor dieren (Digoxine)
Maxitrol oogdruppels
Microlax (Klysma met Sorbitol en Natriumlaurylsulfo-acetaat)
Primatour (Chloorcyclizine-Cinnarizine tabletten)
Ranitidine / Zantac
Terra-cortyl oogdruppels (Hydrocortison oxytetracycline-polymyxine sulfaat)
Theolair Retard 250 MG voor dieren (Theofylline tabletten)
Zitromax (Azithromycine) oraal antibioticum


Acetylsalisylzuur Cardio

Farmaceutische vorm:
tablet, poeder oraal, poeder voor injectievloeistof.

Samenstelling:
Deze geneesmiddelen bevatten als werkzame stof acetylsalicylzuur.

Eigenschappen:
Acetylsalicylzuur is wellicht meer bekend onder de naam aspirine. Het behoort tot de groep medicijnen die prostaglandine-remmers wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een pijnstillende en koortsremmende werking. Daarnaast onderdrukt acetylsalicylzuur ontstekingsreacties en heeft het invloed op de bloedplaatjes. Acetylsalicylzuur wordt veel toegepast vanwege zijn remmende werking op de bloedstolling.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van acetylsalicylzuur bij honden, katten, paarden, rundvee, varkens en vogels.

Indicaties:
Acetylsalicylzuur wordt gebruikt bij de behandeling van pijn en koorts. Daarnaast wordt acetylsalicylzuur bij honden toegepast bij de behandeling van trombose. Acetylsalicylzuur wordtgebruikt bij katten voor de behandeling van een verminderde hartspierfunctie. In de literatuur is beschreven dat acetylsalicylzuur de symptomen van een allergische reactie bij kalveren en pony's kan verminderen.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Voorzichtigheid is geboden bij katten en hele jonge dieren. Overdosering vindt bij deze dieren gemakkelijk plaats.
Acetylsalicylzuur dient niet te worden gebruikt bij dieren met een verhoogde bloedingsneiging. Grote terughoudendheid is geboden bij dieren met een afwijkende bloedstolling, bij dieren met astma en bij dieren met een ernstig verminderde lever- en/of nierfunctie.
In het geval dat uw dier geopereerd moet worden, dient het gebruik van acetylsalicylzuur tien dagen voor de operatie gestaakt te worden. De bloedverdunnende werking van acetylsalicylzuur is tijdens de operatie gevaarlijk.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat acetylsalicylzuur in lage concentraties in de moedermelk terecht komt.
Gebruik van acetylsalicylzuur bij drachtige en zogende dieren wordt afgeraden.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.
Een injectie zal u niet zelf toedienen aan uw dier, dit wordt altijd door een dierenarts gedaan.

Bijwerkingen:
Acetylsalicylzuur kan maagdarmklachten veroorzaken. Dit uit zich in braken, verminderde eetlust, braken met bloedbijmenging en/of ontlasting met bloedbijmenging. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Acetylsalicylzuur kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Droog, bij kamertemperatuur (15-25ºC, niet warmer!), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden 'niet te gebruiken na' of na het woord 'Exp'.


terug


Allopurinol tabletten

Farmaceutische vorm :
Tablet.

Samenstelling:
Allopurinol tabletten bevatten als werkzame stof allopurinol.

Eigenschappen:
Allopurinol remt in het lichaam een enzym dat verantwoordelijk is voor de urinezuur-productie. Dit betekent dat de urinezuurconcentratie in het bloed daalt, waardoor afzetting van urinezuurkristallen in gewrichten wordt tegengegaan. Urinezuurkristallen veroorzaken pijn in de gewrichten.
Daarnaast wordt allopurinol gebruikt bij behandeling van leishmaniasis, het werkt remmend op de parasiet van het geslacht Leishmania. Het verandert de aanmaak van eiwitten door de parasiet, waardoor deze niet meer kan groeien.

Doeldieren:
Er is ervaring met allopurinol bij de hond.

Indicaties:
Allopurinol wordt zowel gebruikt bij de behandeling van Leishmaniasis als bij de behandeling van urinezuurkristallen. Indien het gebruikt wordt voor de behandeling van Leishmania wordt allopurinol meestal gecombineerd met andere medicijnen.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
De dosering dient aangepast te worden indien uw dier een gestoorde lever- of nierfunctie heeft. De nierfunctie van uw dier dient dan regelmatig gecontroleerd te worden.
Veiligheid van het middel bij drachtige dieren is nog niet duidelijk aangetoond, allopurinol gaat over in de moedermelk.

Toediening/ Dosering:
De dosering is afhankelijk van de reden waarom allopurinol wordt toegepast.
De aanbevolen normdosering voor honden met Leishmaniasis is 3 keer per dag 7 mg allopurinol per kilogram lichaamsgewicht.
De aanbevolen dosering voor urinezuurkristallen is 3 keer per dag 10 mg allopurinol per kilogram lichaamsgewicht.

Bijwerkingen:
Over het algemeen wordt allopurinol goed verdragen en komen bijwerkingen niet vaak voor. De meest voorkomende bijwerkingen zijn huiduitslag en maagdarmklachten. Soms kunnen overgevoeligheidsreacties optreden zoals koorts, afweerstoornissen, ontsteking van de lever en ontsteking van bloedvaten. Wanneer u dit soort reacties vermoedt, dient u onmiddellijk uw dierenarts te raadplegen.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Wanneer allopurinol samen met andere geneesmiddelen wordt gebruikt, kunnen zij elkaars werking beïnvloeden. Licht uw dierenarts daarom altijd in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft. Allopurinol geeft o.a. een wisselwerking met anti-bloedstollingsmiddelen, azathioprine, cyclofosfamide en mercaptopurine.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid:
Zie verpakking.


terug


Amytriptine tabletten

Farmaceutische vorm:
Omhulde tablet, tablet.

Samenstelling:
Deze tabletten bevatten als werkzame stof amitriptyline hydrochloride.

Eigenschappen:
Amitriptyline behoort tot de groep medicijnen die anticholinergica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben verschillende effecten. Amitriptyline wordt gebruikt vanwege het effect op het zenuwstelsel. Amitriptyline heeft een versuffende werking en maakt uw dier rustig.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van amitriptyline bij honden, katten en vogels.

Indicaties:
Amitriptyline wordt gebruikt bij de behandeling van gedragsafwijkingen, zoals tegen overmatige angst bij honden en tegen overmatig veel wassen bij katten. Amitriptyline kan wellicht worden toegevoegd aan de behandeling van neuropatische pijn en worden gebruikt bij de behandeling van jeuk. Onderzocht wordt nog of amitriptyline bij katten kan worden ingezet bij de behandeling van aandoening van de urinewegen. Bij vogels kan amitriptyline geprobeerd worden om het plukken van de veren door het dier zelf tegen te gaan.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Terughoudendheid is geboden bij dieren met epilepsie. Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een schildklieraandoening, dieren met een hartritmestoornis, dieren met hele droge ogen of een verhoogde oogboldruk, dieren met suikerziekte, en bij dieren met een ernstig verminderde lever- of nierfunctie.

Het vermogen van werkende dieren kan worden beinvloed.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat amitriptyline de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen.

De tablet in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken.

In de meeste gevallen duurt het enkele weken voordat de effecten van amitriptyline zichtbaar worden.

Bijwerkingen:
Amitriptyline kan bijwerkingen in het gehele lichaam veroorzaken. Maagdarmproblemen (braken, diarree, verminderde eetlust), hartritmestoornissen, slaperigheid, speekselen en veranderde bewegingen kunnen optreden. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Amitriptyline kan de werking van andere geneesmiddelen beinvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Droog, bij kamertemperatuur (15-25ºC), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt:
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt:
Amitriptyline HCl omhulde tablet 10mg RVG 55187 Pharmethica B.V.
Tryptizol tablet 25mg RVG 02418 Merck Sharp & Dohme B.V.


terug


Atenolol tabletten

Farmaceutische vorm:
Tablet.

Samenstelling:
Atenolol tabletten bevatten als werkzame stof atenolol.

Eigenschappen:
Atenolol is een betablokker. Deze categorie geneesmiddelen heeft een aantal effecten, waarvan de belangrijkste op het hart en de bloedvaten. Betablokkers zorgen voor afname van de hartslag en verlaging van de bloeddruk. Hierdoor wordt het hart beschermd tegen een te grote activiteit.

Doeldieren:
Er is ervaring met atenolol bij de hond en de kat.

Indicaties:
Atenolol wordt gebruikt bij:
- dieren met hartritmestoornissen,
- dieren met een verdikte hartspier, waardoor het hart niet goed functioneert,
- dieren met een hoge bloeddruk, bijvoorbeeld door een te snel werkende schildklier.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Dit geneesmiddel wordt niet gebruikt als de pompkracht van het hart tekortschiet (=hartzwakte of decompensatio cordis). Ook dieren met een trage hartslag of astmatische dieren kunnen dit middel beter niet toegediend krijgen.
Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening/ Dosering:
De normdosering voor honden is één tot tweemaal daags 0,25 tot 1 mg (soms 2 mg) atenolol per kilogram lichaamsgewicht.
Voor katten is de normdosering 1 x daags 6,25 tot 12,5 mg.
Stop nooit plotseling met het geven van de atenolol tabletten. Het gebruik van atenolol moet langzaam afgebouwd worden omdat anders een gevaarlijke bloeddrukstijging kan optreden of er kunnen hartritmestoornissen ontstaan.

Bijwerkingen:
Door het gebruik van atenolol kan uw huisdier lusteloos of kortademig worden. Ook maagdarmklachten zoals diarree komen soms voor. Bij oudere dieren of dieren die lijden aan hartzwakte, kan de pompkracht van het hart tekort gaan schieten of een te grote bloeddrukdaling kan optreden door het gebruik van atenolol. Hierdoor krijgt uw huisdier het benauwd en kan er vochtophoping optreden onder de borst of buik. Indien u deze verschijnselen ziet optreden neem dan contact op met dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Een wisselwerking kan o.a. optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met andere middelen die op het hart werken. Licht uw dierenarts daarom altijd in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Donker, droog, bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid:
Zie verpakking.


terug


Buscopan zetpillen voor dieren(Butylscopolamine bromide)

Farmaceutische vorm:
Dragee, zetpil en injectievloeistof.

Samenstelling:
Deze geneesmiddelen bevatten als werkzame stof butylscopolamine bromide.

Eigenschappen:
Butylscopolamine behoort tot de groep medicijnen die spasmolytica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een remmende werking op spierkrampen (spasmen).
Butylscopolamine heeft vooral effect op de spieren van de darmen en de blaas.
Butylscopolamine vermindert het aantal samentrekkingen van de blaas, waardoor de blaas zich meer kan vullen en het dier minder vaak moet plassen. Daarnaast vermindert butylscopolamine het aantal samentrekking van de darmen, waardoor de ontlasting minder snel door de darmen gaat.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van butylscopolamine bromide bij honden, katten, paarden, rundvee, schapen, knaagdieren en dromedarissen.

Indicaties:
Butylscopolamine wordt gebruikt bij de behandeling van een instabiele blaas. Bij een instabiele blaas trekt de blaaswand ongeremd samen, waardoor het dier steeds aandrang heeft en vaak moet plassen. Daarnaast wordt butyscopolamine gebruikt bij de behandeling van diarree, om de te snelle doorstroom van ontlasting door de darmen te remmen.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Butylscopolamine dient niet te worden gebruikt bij dieren met een (gedeeltelijke) afsluiting van de darmen, dieren met een verhoogde oogboldruk en niet bij dieren met een te snel hartslagfrequentie.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen.
De dragee in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken. Een injectie zal u niet zelf toedienen aan uw dier, dit wordt altijd door een dierenarts gedaan.

Bijwerkingen:
Butylscopolamine veroorzaakt zelden bijwerkingen. Tijdens het gebruik kunnen droge ogen, droge mond, te snelle hartslag, verminderde eetlust, verstopping en braken ontstaan. Deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Butylscopolamine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd voor dieren uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden "niet te gebruiken na" of na het woord "Exp".


terug


Codeine HCL Tabletten

Farmaceutische vorm:
Tablet.

Samenstelling:
Deze tabletten bevatten als werkzame stof codeïne hydrochloridedihydraat.

Eigenschappen:
Codeine HCl behoort tot de groep medicijnen die opiaten wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een pijnstillende werking en dempen de hoestprikkel.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van codeïne HCl bij honden en katten.

Indicaties:
Codeine HCl wordt gebruikt bij de behandeling van pijn en om de hoestprikkel te dempen.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Katten zijn gevoeliger voor bijwerkingen en overdosering van codeïne HCl dan honden. Dit komt doordat codeïne HCl bij katten het zenuwstelsel meer stimuleert dan bij honden.

Codeïne HCl dient niet te worden gebruikt bij dieren met een ernstig verminderde long- of leverfuntie en niet bij dieren met epilepsie. Voorzichtigheid is geboden bij oude dieren, dieren met een ernstig verminderde nierfunctie, dieren met koorts en bij dieren die recent zijn geopereerd.

Codeine HCl kan het vermogen van werkende dieren beïnvloeden.

Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat code? HCl de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen.

De tablet in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken.

Bijwerkingen:
Codeine HCl kan verminderde eetlust, braken en verstopping veroorzaken. Daarnaast kan slaperigheid en dorst ontstaan. Bij katten kan code? HCl het zenuwstelsel stimuleren, wat mogelijk resulteert in opwinding, beven en epileptische aanvallen. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Codeine HCl kan de werking van andere geneesmiddelen be?loeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Droog, bij kamertemperatuur (15-25C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.


terug


Dexamethason oogdruppels

Farmaceutische vorm: oogdruppels.

Samenstelling: Deze oogdruppels bevatten dexamethasondinatriumfosfaat.

Eigenschappen:
Dexamethason behoort tot de groep van de corticosteroïden. Corticosteroïden hebben een ontstekingsremmende werking. Dexamethason oogdruppels kunnen diep in het oog doordringen. Dexamethason onderdrukt de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen. De aan de symptomen ten grondslag liggende aandoening wordt echter niet genezen.

Doeldieren:
Er is ervaring met dexamethason oogdruppels bij honden en katten.

Indicaties:
Dexamethason oogdruppels kunnen worden toegepast bij ontstekingsreacties aan het oog waarbij geen micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen) zijn betrokken.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Dexamethason oogdruppels dienen niet te worden gebruikt als er in het oog defecten van het hoornvlies zijn (tenzij het gebruikt wordt om littekengroei af te remmen) of als er infecties van bacteriën, virussen of schimmels in het oog zijn.
Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening/ Dosering:
Deze druppels zijn bedoeld om op de ogen toe te dienen. De dosering is afhankelijk van de indicatie en kan variëren van 1 tot 6 maal daags 1 druppel op het betreffende oog of op beide ogen. De duur van gebruik is afhankelijk van de indicatie en wordt door de dierenarts voorgeschreven.

Bijwerkingen:
Het gebruik van deze oogdruppels kan soms een lichte irritatie van het oog geven. Bij gebruik van corticosteroïden kan de weerstand van het oog zodanig verlaagd worden dat infecties met micro-organismen makkelijker kunnen optreden. Na langdurig gebruik kan een verhoogde oogboldruk optreden. Dexamethason kan via het oog in de bloedbaan terechtkomen.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Licht uw dierenarts daarom altijd in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25ºC ) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid:
Zie verpakking. Na opening zijn deze oogdruppels maximaal 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.


terug


Diazepam voor dieren (Diazepam)

Diazepam

Farmaceutische vorm:
Tablet, zetpil, klysma en injectievloeistof.

Samenstelling:
Deze geneesmiddelen bevatten als werkzame stof diazepam.

Eigenschappen:
Diazepam behoort tot de groep medicijnen die benzodiazepines wordt genoemd. Deze geneesmiddelen onderdrukken het zenuwstelsel, waardoor angst afneemt, het dier rustiger wordt, spieren ontspannen en epileptische aanvallen worden onderdrukt.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van diazepam bij honden, katten, konijnen, paarden, varkens, runderen, schapen en geiten.

Indicaties:
Diazepam wordt gebruikt voor meerdere doeleinden. De indicaties zijn niet voor elke diersoort gelijk. Hier volgen een aantal voorbeelden van indicaties van diazepam: Diazepam wordt gebruikt voor de behandeling van angst, opwinding, onbehandelbaarheid en kramptoestanden bij honden. Verder wordt diazepam bij honden toegepast bij epilepsie en bij blaasproblemen. Ook wordt diazepam toegepast om de eetlust op te wekken bij katten. Bij alle genoemde diersoorten kan diazepam worden gebruikt om de dieren rustiger te maken.
Uw dierenarts zal uitleggen waarom uw dier wordt behandeld met diazepam.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Voorzichtigheid is geboden met diazepam bij dieren met ernstige verminderde nier- of leverfunctie en bij zwakke en oudere dieren. Terughoudendheid is geboden bij dieren in coma, dieren in shock en bij dieren met ernstige ademproblemen.
Diazepam kan het vermogen van werkende dieren beïnvloeden.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat diazepam de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt. Bij de mens zijn aanwijzingen gevonden dat diazepam schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap. Daarom is bij dieren terughoudendheid geboden met gebruik van diazepam in het eerste trimester van de dracht.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen.
De dierenarts kan kiezen uit tabletten, zetpillen en klysma"s om aan u mee te geven. Bij epilepsie wordt vaak gekozen voor diazepam in zetpilvorm. Een injectie zal u niet zelf toedienen aan uw dier, dit wordt altijd door een dierenarts gedaan.

Bijwerkingen:
Honden kunnen verschillend reageren op diazepam. Honden kunnen onrustig worden, maar ook kan slaperigheid ontstaan. Van te voren is niet precies aan te geven hoe uw hond zal reageren.
Het gedrag van katten kan veranderen tijdens het gebruik van diazepam. Er zijn aanwijzingen gevonden dat diazepam een verminderde leverfunctie kan veroorzaken bij katten. Totdat hierover meer bekend is, wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het gebruik van diazepam bij katten.
Bij paarden heeft diazepam onder andere effect op de spieren. Spierzwakte en stijfheid kunnen beiden voorkomen bij het gebruik van diazepam bij paarden.
Indien u bovenstaande verschijnselen bemerkt bij uw dier tijdens het gebruik van diazepam, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Diazepam kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Alle diazepam producten moeten droog, donker, bij kamertemperatuur (15-25ºC)in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen worden bewaard.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden "niet te gebruiken na" of na het woord "Exp".

Farmaceutische vorm:
Tablet. Samenstelling: Per tablet: diazepam 2 mg.

Doeldieren:
Hond en kat.

Indicaties:
Sedatie en spierrelaxans bij: angst, opwinding, onhandelbaarheid, kramptoestanden.

Toediening/ Dosering: Oraal.
Hond: éénmalig, 0,5 - 2 mg diazepam per kg.
Dit komt overeen met éénmalig 1 tablet Diazepam 2 per 1 - 4 kg.
Kat: éénmalig, 1-2 dag diazepam per kg.
Dit komt overeen met éénmalig 1 tablet Diazepam 2 per 1 - 2 kg.

Contra-indicaties: Geen.

Waarschuwingen: Geen.

Wachttijdadvies: Niet van toepassing.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15 - 25ºC) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid: Zie verpakking.
terug


Diltiazem Tabletten / capsules 5 mg

Farmaceutische vorm:
Tablet.

Samenstelling:
Deze tabletten bevatten als werkzame stof diltiazem.

Eigenschappen:
Diltiazem behoort tot de groep medicijnen die calciumantagonisten wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben voornamelijk effect op het hart en de bloedvaten. Diltiazem heeft onder andere invloed op de prikkelgeleiding van het hart en de samentrekking van de hartspier.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van diltiazem bij honden, katten en fretten.

Indicaties:
Diltiazem wordt gebruikt bij de behandeling van een onvoldoende hartfunctie,
hartritmestoornissen, en te hoge bloeddruk.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Diltiazem dient niet gebruikt te worden bij dieren met een te lage bloeddruk en niet bij dieren met een te trage hartslag. Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een ernstig verminderde hart-, lever- of nierfunctie en bij oude dieren.

Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat diltiazem de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt. Het gebruik van diltiazem bij drachtige en zogende dieren wordt afgeraden.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen.

De tablet in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken.

Bijwerkingen:
Diltiazem kan bij honden een te trage hartslag en bij katten braken veroorzaken. Ook kunnen hartritmestoornissen, te lage bloeddruk en verminderde eetlust optreden. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Diltiazem kan de werking van andere geneesmiddelen be?loeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.


terug


Dormicum (Midazolam injectievloeistof)

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij niet voedselproducerende dieren is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling, artikel 2 van de Diergeneesmiddelenwet.

Farmaceutische vorm:
Injectievloeistof.

Samenstelling:
Midazolam injectievloeistof bevat als werkzame stof midazolam.

Eigenschappen:
Midazolam is een benzodiazepine. Benzodiazepines grijpen aan op de benzodiazepine receptor (omega receptor). Stimulatie van deze receptor veroorzaakt een grotere gevoeligheid van GABA receptoren. Stimulatie van GABA receptoren leidt tot demping van het centraal zenuw stelsel. Hierdoor hebben benzodiazepines sedatieve, spierrelaxerende en anxiolitische effecten.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van midazolam injectie bij de hond en bij het paard.

Indicaties:
Midazolam injectie wordt in combinatie met opiaten of andere analgetisch werkzame stoffen gebruikt voor premedicatie, inductie en onderhoud van anesthesie.
Ook wordt het middel gebruikt als spierrelaxant en als sedativum bij kleine ingrepen.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Uitsluitend in te zetten in situaties waar voldoende monitorring van de patiënt plaats kan vinden en cardio/respiratie support gegeven kan worden.
Op basis van de gegevens over het gebruik van midazolam tijdens zwangerschap bij de mens, moet het gebruik van dit middel tijdens het eerste trimester van de dracht worden afgeraden. Het is niet bekend of midazolam in de moedermelk komt, andere benzodiazepines komen wel in de moedermelk en veroorzaken CNS effecten bij de jongen.

Toediening/ Dosering:
Intramusculair of intraveneus.
Richtdosering hond: IM of IV; 0,5 - 1,0 mg/ kg lichaamsgewicht.
Richtdosering paard: IV 0,06 mg/ kg lichaamsgewicht.

Bijwerkingen:
Bloeddrukdaling, daling in de hartslag en in de ademhalingsfrequentie worden gemeld, maar ook bijwerkingen van andere benzodiazepines behoren tot de mogelijke neven-effecten van midazolam. Midazolam kan pijn en irritatie op de injectieplaats veroorzaken.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Gelijktijdig gebruik van midazolam en barbituraten of andere CNS onderdrukkende middelen kan de kans op respiratiedepressie vergroten. Gelijktijdig gebruik van midazolam en narcotica verhoogt het risico op bloeddrukverlaging. Middelen die leverenzymen remmen(meer specifiek: cytochroom P450-CYP3A4), zoals cimetidine, itraconazol en macroliden kunnen de werkingsduur van midazolam verlengen.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25ºC), donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid: Zie verpakking.


terug


Fenobarbital (Phenobarbital) tabletten

Farmaceutische vorm:
Tablet.

Samenstelling:
Fenobarbital tabletten bevatten de werkzame stof fenobarbital.

Eigenschappen:
Fenobarbital behoort tot de groep van de barbituraten. Barbituraten werken tegen spiertrekkingen en hebben daarnaast een kalmerende en slaapopwekkende werking. Epilepsie is een gevolg van overmatige activiteit van de hersenen waardoor spiertrekkingen optreden. Fenobarbital remt deze overmatige hersenactiviteit. Hierdoor kan een epilepsie aanval worden voorkomen.

Doeldieren:
Er is ervaring met fenobarbital bij honden en katten.

Indicaties:
Bij honden en katten kan fenobarbital worden gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen en het aantal aanvallen te verminderen.
Fenobarbital wordt ook wel toegepast bij overmatige angst of onrust; dus als kalmeringsmiddel.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Staak het gebruik van fenobarbital nooit plotseling, omdat gewenning en afhankelijkheid ontstaan na langdurig gebruik. Fenobarbital kan aangeboren afwijkingen veroorzaken. Ook wordt fenobarbital uitgescheiden in de moedermelk. In overleg met de dierenarts kan men overwegen of de kans op aangeboren afwijkingen opweegt tegen het risico van epilepsieaanvallen tijdens de dracht en de melkgift.

Toediening/ Dosering:
De dosering wordt in overleg met de dierenarts vastgesteld. Gezocht wordt naar een dosis waarbij bijwerkingen niet optreden en het aantal epileptische aanvallen minimaal is. Deze onderhoudsdosis kan veel hoger zijn dan de begindosering. De dosis wordt verdeeld over twee of drie toedieningen. Het is zeer belangrijk de tijdsintervallen tussen de verschillende toedieningen zo constant mogelijk te houden. Soms is het nodig om bloedspiegels van fenobarbital te bepalen ter controle van de juiste dosering.

Bijwerkingen
:
Honden en katten kunnen in het bijzonder in het begin van de behandeling coördinatiestoornissen vertonen en sloom zijn. Deze verschijnselen verdwijnen meestal gedurende de behandeling. Veel eten, veel drinken, veel urineren en gewichtstoename worden regelmatig gezien bij hogere doseringen en dienen onder controle te worden gehouden door voer- en watergift te beperken. Zelden voorkomende bijwerkingen zijn: ernstige depressie, bloedarmoede en leverbeschadiging. Wanneer vermoed wordt dat het dier ongewenste bijverschijnselen vertoont, dient de dierenarts te worden geraadpleegd.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Wanneer fenobarbital samen met andere geneesmiddelen wordt gebruikt, kunnen zij elkaars werking beïnvloeden. Licht uw dierenarts daarom altijd in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Droog, bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid: Zie verpakking.


terug


Hydrochloortiazide (Tabletten voor voor dieren)

Farmaceutische vorm:
Tablet.

Samenstelling:
Deze tabletten bevatten als werkzame stof hydrochloorthiazide.

Eigenschappen:
Hydrochloorthiazide behoort tot de groep medicijnen die diuretica wordt genoemd. In de volksmond heet deze groep medicijnen "plaspillen". Deze geneesmiddelen hebben effect op de productie van urine. Er zal meer urine geproduceerd worden. Het lichaam zal meer vocht verliezen, daardoor daalt onder andere de bloeddruk.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van hydrochloorthiazide bij honden, katten en rundvee.

Indicaties:
Hydrochloorthiazide wordt bij honden en katten gebruikt bij de behandeling van verschillende aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn: aandoeningen aan de hartspier, vocht in de longen, hoge bloeddruk, diabetes insipidus en om nierstenen te voorkomen. Bij rundvee wordt hydrochloorthiazide gebruikt tegen vochtophoping in het uier.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Hydrochloorthiazide dient niet te worden gebruikt bij dieren die niet plassen. Terughoudendheid is geboden bij dieren met een ernstig verminderde lever- of nierfunctie, dieren met een gestoorde water- en elektrolytbalans en bij dieren met suikerziekte. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat hydrochloorthiazide de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt.

Toediening/ Dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen. De tablet in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken.

Bijwerkingen:
De belangrijkste bijwerking is een te laag kalium gehalte in het bloed. Het kalium wordt met de urine uitgeplast. Een te laag kalium gehalte uit zich in slapte, spierkrampen, een onregelmatige hartslag, veel drinken en veel plassen. Ook kan hydrochloorthiazide een te lage bloeddruk veroorzaken. Daarnaast kan een verstoring in de water- en elektrolytbalans optreden. Dit uit zich in braken, diarree, dorst, veel of juist weinig plassen, lusteloosheid en andere uitdrogingsverschijnselen. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Hydrochloorthiazide kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25ºC), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden "niet te gebruiken na" of na het woord "Exp".

Op de Nederlandse markt veterinair geregistreerde producten:
Geen.

Op de Nederlandse markt humaan geregistreerde producten:
Hydrochloorthiazide tablet 25mg RVG 27965=50726 Apothecon B.V.
Hydrochloorthiazide tablet 50mg RVG 52651 Genfarma B.V.


terug


Imuran voor dieren (Azathioprine tabletten)Speciale waarschuwingen voordat u dit geneesmiddel toedient :
Het op onjuiste wijze toepassen van deze middelen brengt niet alleen risico"s met zich mee voor het te behandelen dier, maar ook voor de toepasser van het middel. Vermijd direct contact van het geneesmiddel met de huid. Draag bij het toedienen van het geneesmiddel wegwerphandschoenen en was achteraf zorgvuldig uw handen.
Een deel van het geneesmiddel verlaat uw huisdier uiteindelijk via de ontlasting, urine, speeksel, zweet of braaksel. Zorg ervoor dat ontlasting en urine van uw dier niet in de buurt van kinderen kan terechtkomen. Wanneer ontlasting, urine, bloed of braaksel in huis terechtkomt, dient u voor het verwijderen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo is het verstandig wegwerphandschoenen te dragen en gebruik te maken van wegwerpkeukenpapier en achteraf zorgvuldig uw handen te wassen.
Gedurende de behandeling dient direct contact met uw huisdier zoveel mogelijk te worden vermeden.
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen extra voorzichtig te zijn. Ook de aanwezigheid van kinderen is reden om extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Farmaceutische vorm:
Tablet.

Samenstelling:
Deze tabletten bevatten als werkzame stof azathioprine.

Eigenschappen:
Azathioprine behoort tot de groep medicijnen die immunosuppressiva wordt genoemd. Deze geneesmiddelen onderdrukken afweerreacties van het lichaam. Bij gezonde dieren geven deze afweerreacties de natuurlijke bescherming tegen allerlei lichaamsvreemde elementen zoals ziekteverwekkers. Maar bij dieren met een auto-immuunziekte keren deze afweerreacties zich tegen het eigen lichaam of de eigen organen.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van azathioprine bij honden en katten.

Indicaties:
Azathioprine wordt gebruikt bij de behandeling van auto-immuunziekten, zoals afwijkingen in het bloed, chronische darmontstekingen en huidaandoeningen. Bij auto-immuunziekte worden lichaamseigen elementen gezien als lichaamsvreemd waar antistoffen tegen gemaakt moeten worden. Op deze manier wordt een op zich goed systeem (afweersysteem) door een biologisch misverstand gebruikt om het eigen lichaam te bestrijden.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Belangrijke waarschuwingen bij het gebruik van azathioprine zijn hierboven reeds beschreven.
Het gebruik van azathioprine bij katten is omstreden, vanwege de enorme gevoeligheid van het beenmerg van katten. In het beenmerg worden onderdelen van het bloed gemaakt en daarmee ook de bouwstoffen van het afweersysteem. Voor katten liggen de behandeldosis en de absoluut giftige dosis dicht bij elkaar.
Voorzichtigheid is geboden bij dieren met bloedarmoede, bij dieren met een verminderde functie van het beenmerg, bij dieren met een ernstig verminderde lever- of nierfunctie, bij dieren met een infectie en bij dieren die eerder behandeld zijn voor een auto-immuunziekte.
Terughoudendheid is geboden met inenten (vaccinatie) van dieren die azathioprine gebruiken.
Omdat azathioprine invloed heeft op het beenmerg, zal uw dierenarts regelmatig het bloed van uw dier controleren.
Azathioprine is niet veilig bij drachtige en zogende dieren.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.
Azathioprine maakt veelal deel uit van een heel behandelplan, waarover u met uw dierenarts intensief zult spreken. Azathioprine wordt vaak gecombineerd met andere geneesmiddelen die het afweersysteem beïnvloeden.

Bijwerkingen:
Het gebruik van azathioprine zal altijd een balans zijn tussen de verwachte voor- en nadelen van het al dan niet behandelen. De ernstigste bijwerking van azathioprine is het effect op het beenmerg. Azathioprine remt de functie van het beenmerg. Het beenmerg zal minder bloedcellen aanmaken, waardoor onder
andere bloedarmoede en een verminderde afweer kunnen ontstaan. Bij het behandelen van auto-immuunziekten is het de moeite om de afweer een beetje te verlagen, maar niet te erg. Wanneer de afweer te heftig wordt onderdrukt, kan soms een levensbedreigende situatie ontstaan. In dat geval is de verminderde afweer een ernstige bijwerking. Dit treedt vooral makkelijk op bij katten.

Een weinig voorkomende, maar wel gevaarlijke bijwerking kan een ontsteking van de alvleesklier zijn. Uw dier is ernstig ziek, sloom, eet niet en de ontlasting is mogelijk een grote hoeveelheid slecht verteerd voedsel. Daarnaast kan azathioprine maagdarmproblemen veroorzaken. Dit uit zich in verminderde eetlust, braken en diarree. Tijdens het gebruik van azathioprine kan de haargroei slechter zijn. Vanwege de verminderde afweer ontstaat een grotere kans op infectieziekten, zoals een blaasontsteking of een longontsteking.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Azathioprine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden "niet te gebruiken na" of na het woord "Exp".


terug


Lanoxin Elixer (en tabletten) voor dieren (Digoxine)

Farmaceutische vorm:
Tablet, elixer en injectie.

Samenstelling:
Dit geneesmiddel bevat als werkzame stof digoxine.

Eigenschappen:
Digoxine vormt een medicijnengroep op zich. Digoxine heeft verschillende effecten op het hart en de bloedvaten. Het vergroot de kracht waarmee het hart samentrekt, vertraagt de hartslag, vertraagt de geleiding door het hart en verlaagt de bloeddruk.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van digoxine bij honden, katten, rundvee, paarden en vogels.

Indicaties:
Digoxine wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende hartproblemen, waaronder hartfalen, het tekortschieten van de pompkracht van het hart en hartritmestoornissen.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een ernstig verminderde nier- en/of longfunctie. Digoxine is lastig te doseren. De dosis is gemakkelijk te laag of hoog. Bij een te lage dosering verdwijnen de klachten onvoldoende. Bij een te hoge dosering ontstaan bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit (nieuwe) hartproblemen. Het is vaak moeilijk om op basis van de klachten te zeggen of de dosering te hoog of te laag is. Uw dierenarts zal daarom regelmatig de hoeveelheid digoxine in het bloed van uw dier bepalen.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat digoxine de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt.

Toediening/ Dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Volg deze voorlichting nauwkeurig op.

Bijwerkingen:
Digoxine kan maagdarmklachten veroorzaken. Deze uiten zich in braken, diarree en verminderde eetlust. Bij het gebruik van digoxine kunnen hartritmestoornissen optreden. Uw dier wordt dan slomer en vertoont ander gedrag. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Digoxine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.
voor dieren

Bewaarcondities:
Donker, bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden "niet te gebruiken na" of na het woord "Exp".


terug


Maxitrol oogdruppels (Dexamethason/Neomycine/Polumyxine B)

Farmaceutische vorm:
Oogdruppels.

Samenstelling:
Deze oogdruppels bevatten drie werkzame stoffen: dexamethason, neomycinesulfaat en polymyxine B sulfaat.

Eigenschappen:
Deze oogdruppels bevatten drie werkzame stoffen en hebben daarmee een tweeledige werking. Dexamethason behoort tot de groep medicijnen die corticosteroïden wordt genoemd. Deze geneesmiddelen verminderen de symptomen van een ontsteking (afname van pijn, roodheid en zwelling)Neomycine en polymyxine B behoren tot de groep medicijnen die antibiotica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn werkzaam tegen bacteriën.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van deze oogdruppels bij honden, katten en paarden.

Indicaties:
Deze oogdruppels worden gebruikt bij de behandeling van ontstekingen aan het oog. Daarnaast worden deze oogdruppels toegepast om infecties te voorkomen na een oogoperatie.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Deze oogdruppels dienen niet gebruik te worden bij beschadigingen van het oppervlak van de oogbol (het hoornvlies). Bij toepassing op een beschadigd hoornvlies kan een gaatje in de oogbol ontstaan. Dit is vooral bij katten een risico. Ook zijn deze oogdruppels niet geschikt om schimmel- of virusinfecties van het oog te bestrijden. Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening/ Dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen. Voor toedienen dient het flesje goed geschud te worden. Steun bij toediening goed af zodat het oog niet aangeraakt wordt.

Bijwerkingen:
Het gebruik van deze oogdruppels kan soms een lichte irritatie van het oog geven. Daarnaast kan de weerstand van het oog zodanig verlaagd worden dat infecties met een schimmel of virus makkelijker kunnen optreden. Na langdurig gebruik kan een verhoogde oogboldruk (glaucoom) optreden. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Deze oogdruppels kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Het flesje goed gesloten houden en rechtop, bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden "niet te gebruiken na" of na het woord "Exp". Na openen zijn deze oogdruppels maximaal een maand houdbaar.


terug


Microlax (Klysma met Sorbitol en Natriumlaurylsulfo-acetaat)

Farmaceutische vorm:
Microklysma.

Samenstelling:
Dit microklysma bevat als werkzame stoffen natriumlaurylsulfo-acetaat, natriumcitraat en sorbitol.

Eigenschappen:
Dit microklysma behoort tot de groep medicijnen die osmotisch werkende laxantia wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zorgen ervoor dat harde en vaste ontlasting, zacht en vloeibaar wordt. De werking berust op een fysisch-chemisch proces, waarbij water vrijkomt.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit microklysma bij honden en katten.

Indicaties:
Dit microklysma wordt gebruikt bij de behandeling van verstopping (obstipatie) en/of bemoeilijkte ontlasting.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Dit microklysma dient niet te worden gebruikt bij dieren met open wondjes aan de anus (anale fissuren) of bij dieren met een ontsteking van het laatste deel van de darm, het rectum, (proctitis).

Bij kleine dieren de canule niet geheel inbrengen, dit kan het slijmvlies van de darm beschadigen.

Voor zover bekend kan dit microklysma zonder gevaar bij drachtige en zogende dieren worden toegepast.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.
De normdosering voor honden en katten is 2,5-5 ml (halve tot een heel tubetje) rectaal toedienen.

Toedieningsinstructies: Draai de dop van de canule af. Knijp voorzichtig een druppel vloeistof uit de klysma. Hierdoor wordt de canule vettig, waardoor het inbrengen vergemakkelijkt wordt. De canule wordt vervolgens geheel of gedeeltelijk in het rectum gebracht. Knijp de inhoud van de klysma eruit. Trek de tube zachtjes terug terwijl deze ingeknepen blijft.
5 tot 20 minuten na toediening komt de ontlasting.

Bijwerkingen:
Dit microklysma kan bij onjuiste toediening locale irritatie en wondjes veroorzaken. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Er bestaan geen gegevens van geneesmiddelinteracties of andere vormen van interacties met dit microklysma. Toch is het raadzaam altijd uw dierenarts in te lichten over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Droog, bij kamertemperatuur (15-25C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.


terug


Primatour (Chloorcyclizine-Cinnarizine tabletten)

Farmaceutische vorm:
Tablet.

Samenstelling:
Deze tablet bevat als werkzame stoffen cinnarizine en chloorcyclizinehydrochloride.

Eigenschappen:
Cinnarizine en chloorcyclizine zijn beiden stoffen die allergische reacties onderdrukken en daarnaast een remmende werking hebben op het evenwichtsorgaan.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van cinnarizine/chloorcyclizine bij honden en katten.

Indicaties:
Cinnarizine/chloorcyclizine wordt gebruikt bij de behandeling van reisziekten.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Terughoudendheid is geboden bij dieren met Parkinson.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat cinnarizine/chloorcyclizine in de moedermelk terecht komt.

Toediening/ Dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.

Bijwerkingen:
Cinnarizine/chloorcyclizine kan sufheid veroorzaken. Tijdens het gebruik van cinnarizine/ chloorcyclizine kunnen klachten van Parkinson verergeren. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Cinnarizine/chloorcyclizine kan de werking van andere geneesmiddelen be?loeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.


terug


Ranitidine / Zantac tabletten 150 mg capsules 10 mg

Farmaceutische vorm:
Tablet, injectievloeistof.

Samenstelling:
Dit geneesmiddel bevat als werkzame stof ranitidine hydrocloride.

Eigenschappen:
Ranitidine behoort tot de groep medicijnen die H2-receptorantagonisten wordt genoemd. Deze geneesmiddelen remmen de maagzuurproductie. Ranitidine vertraagt daarnaast de maaglediging en stimuleert de darmperistaltiek.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van ranitidine bij honden, katten en paarden.

Indicaties:
Ranitidine wordt gebruikt bij de behandeling of ter voorkoming van een maag- of darmzweer, een ontstoken maagslijmvlies (gastritis), een ontstoken slokdarmslijmvlies (oesofagitis) en de terugvloed van maag/darmsappen (reflux).

Ranitidine kan bij katten worden toegepast om de darmperistaltiek te stimuleren.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een nierfunctiestoornis.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat ranitidine de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt. Gebruik bij drachtige en zogende dieren wordt afgeraden.

Toediening/ Dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang de voorlichting nauwkeurig op te volgen. Wanneer u een dosis overslaat, kunnen de symptomen direct weer ontstaan bij uw dier.

Een injectie zal u niet zelf toedienen aan uw dier, dit wordt altijd door een dierenarts gedaan.

Bijwerkingen:
Ranitidine veroorzaakt zelden bijwerkingen. Eventuele bijwerkingen zijn: verwardheid, braken, beven en een onregelmatige hartslag. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Ranitidine kan de werking van een aantal andere geneesmiddelen be?loeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.


terug


Terra-cortyl oogdruppels (Hydrocortison oxytetracycline-polymyxine b sulfaat)

Farmaceutische vorm :
Oogzalf en oogdruppels.

Samenstelling:
Dit oogpreparaat bevat drie werkzame stoffen: oxytetracycline, hydrocortisonacetaat,
polymyxine B sulfaat.

Eigenschappen:
Dit oogpreparaat bevat drie werkzame stoffen en heeft daarmee een tweeledige werking.

Hydrocortisonacetaat behoort tot de groep medicijnen die corticosteroïden wordt genoemd. Deze geneesmiddelen verminderen de symptomen van een ontsteking (pijn, roodheid en zwelling).

Oxytetracycline en polymyxine B behoren tot de groep medicijnen die antibiotica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn werkzaam tegen bacteriën.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit oogpreparaat bij honden, katten, paarden, kleine knaagdieren, konijnen en duiven.

Indicaties:
Dit oogpreparaat wordt gebruikt om ontstekingen te verminderen en om infecties te bestrijden en/of te voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld dit oogpreparaat bij katten gebruikt om een oogontsteking ten gevolge van het niesziekte complex te bestrijden.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Dit oogpreparaat dient niet gebruik te worden bij beschadigingen van het oppervlak van de oogbol (het hoornvlies). Bij toepassing op een beschadigd hoornvlies kan een gaatje in de oogbol ontstaan. Dit is vooral bij katten een risico. Ook is dit oogpreparaat niet geschikt om schimmelinfecties van het oog te bestrijden.

Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat de werkzame stoffen van dit oogpreparaat de placenta passeren en in de moedermelk terecht komen.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.
De normdosering bedraagt: 3-4 maal per dag een halve centimeter zalf op het oog aanbrengen.

Maximaal twee weken achtereen toepassen. Vermijd huidcontact. Steun bij toediening goed af zodat het oog niet aangeraakt wordt.

Bijwerkingen:
Dit oogpreparaat kan een overgevoeligheidsreactie veroorzaken voor een van de bestanddelen van de oogzalf. De voornaamste bijwerking is lichte irritatie van het oog. Bij langdurig gebruik van de oogzalf kan door lokale weerstandsverlaging een secundaire infectie (een superinfectie) optreden. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Dit oogpreparaat kan de werking van andere geneesmiddelen be?loeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.


terug


Theolair Retard 250 MG voor dieren (Theofylline tabletten)

Farmaceutische vorm :
Tablet.

Samenstelling:
Deze tabletten bevatten als werkzame stof theofylline.

Eigenschappen:
Theofylline behoort tot de groep medicijnen die bronchodilatoren wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zorgen voor een verwijding van de luchtwegen. Theofylline heeft meerdere effecten in het lichaam. De belangrijkste hiervan is het effect op de luchtwegen. Theofylline opent de luchtwegen door verslapping van de spieren in de wand van de luchtwegen.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van theofylline bij honden, katten en paarden.

Indicaties:
Theofylline wordt gebruikt bij de behandeling van longproblemen. Dieren kunnen benauwd worden door een aandoening aan het hart. Ook voor benauwdheid als gevolg van een hartprobleem kan theofylline worden gebruikt.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een ernstige hartaandoening, een te snel werkende schildklier, een ernstig verminderde lever- of nierfunctie, en bij dieren met een te hoge bloeddruk. Terughoudendheid is geboden bij dieren met hartritmestoornissen. Bij het gebruik van theofylline kunnen hartritmestoornissen verergeren.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening/ Dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen.

Bijwerkingen:
Hele jonge en oude dieren zijn gevoeliger voor bijwerkingen. Bijwerkingen kunnen voorkomen bij het begin van het gebruik, maar zijn over het algemeen van voorbijgaande aard. Theofylline kan maagdarmproblemen, zoals braken, diarree en veel eten en drinken veroorzaken. Ook kan uw dier nerveus of opgewonden worden en kunnen hartritmestoornissen ontstaan. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Theofylline kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:
Bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid:
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden "niet te gebruiken na" of na het woord "Exp".


terug


Zitromax (Azithromycine) oraal antibioticum

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij uw huisdier is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling van de Diergeneesmiddelenwet. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door Aesculaap bv en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor huisdiereigenaren.

Farmaceutische vorm:
Capsule, suspensie of tablet.

Samenstelling:
Dit geneesmiddel bevat als werkzame stof azithromycine.

Eigenschappen:
Azithromycine behoort tot de groep medicijnen die antibiotica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn werkzaam tegen bacteriën.

Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van azithromicine bij honden, katten en kleine knaagdieren.

Indicaties:

Azithromycine wordt gebruikt bij de behandeling van infecties, veroorzaakt door bacteriën, chlamydia"s en/of mycoplasma"s. Azithromycine wordt bijvoorbeeld gebruikt om Borrelia burgdorferi, de verwekker van de ziekte van Lyme, te bestrijden. De ziekte van Lyme is een aandoening die kan ontstaan na een beet met een besmette teek. Een ander voorbeeld voor het gebruik van azithromycine is de inzet tegen een gecompliceerde niesziekte bij de kat.
Meestal is azithromycine een tweede keus geneesmiddel. Dat wil zeggen dat het niet als routine gebruikt wordt, maar in specifieke gevallen en/of na falen van een eerdere behandeling wordt ingezet.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Azithromycine dient niet gebruikt te worden bij dieren met een ernstig verminderde leverfunctie. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat azithromycine de placenta passeert.

Toediening en dosering:
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Deze voorlichting dient nauwkeurig opgevolgd te worden, zodat de infectie optimaal bestreden wordt.

Bijwerkingen:
Azithromycine wordt over het algemeen goed verdragen.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Azithromycine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities:

Bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen bewaren.
voor dierenGeneesmiddel voor de mens


Disclaimer: De auteurs kunnen generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs generlei aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden.

Copyright: Aesculaap bv, Boxtel, Nederland.
Versienummer 001/nov2005


terug