FAQ Lure Coursing

Allereerst een filmpje van Raymond Plomp op het coursingterrein van Nienoord (Leek). Wij gebruiken vaak minimaal 10 klossen, dit in tegenstelling tot andere landen, waar men vaak uitgaat van 4 tot 6 klossen. Het Nederlands systeem vraagt om grotere wendbaarheid en inzicht van de hond.
Wat is Lure Coursing?
Lure Coursing is een sport, waarin men met windhonden de jacht op het haas zo natuurgetrouw mogelijk tracht te imiteren, dus zonder levende prooi. De windhonden jagen op een kunstmatige prooi, welke normaal gesproken bestaat uit enkele repen stevig wit plastic of een namaakbontje. Door het op een bepaalde manier plaatsen van klossen (pulleys) in het veld, bereikt men het effect van het slaan van haken door het 'haas'.
Terug

Gebruikt men echte hazen?
Nee, bij Lure Coursing gebruikt men dus, in tegenstelling tot Open Field Coursing (of 'Coursing'), geen hazen of andere levende prooi. Dit 'Open Field Coursing' vindt o.a. nog plaats in Engeland. Bij Lure Coursing gebruikt men een nep prooi. Het woord 'lure' laat zich vertalen in 'lokaas'. Denk hierbij ook aan ons spreekwoord 'Iemand in de luren leggen' (Iemand voor de gek houden).
Terug

Hoe werkt het?
De prooi wordt aan een lang stuk draad van ongeveer 1000 meter lang bevestigd. Al na gelang de grootte van het terrein en/of lengte van het parcours, worden hier een 10 tot 20-tal klossen uitgezet. Voor de grote hondenrassen dient het traject tussen de 500 en de 1000 meter lang te zijn en voor de kleinere rassen tussen de 400 en 700 meter. De afstanden tussen de klossen moeten afgestemd zijn met de aard/grootte van het terrein en variëren van 40 tot 90 meter, waarbij de eerste klos zich op minstens 60 meter van de startlijn bevindt. Het laatste rechte gedeelte voor de finish ligt tussen de 60 en 100 meter. Bochten kleiner dan 60 graden zijn niet toegestaan. Met behulp van een brommer, trike of quad wordt het draad om de klossen gelegd. Het andere eind van het draad zit bevestigd aan het wiel van een draaitoestel. Als dit toestel door de 'draaier' in werking wordt gezet, zal het draad, met aan de andere eind de prooi, weer op het wiel worden binnengehaald. De draaier zorgt ervoor dat de snelheid van de prooi (dus het draaien) aangepast wordt aan de honden. De klossen zorgen dus voor de simulatie van vluchtend wild en draagt zodoende bij tot een ideale test om de jachtbekwaamheid- en instinct van de honden te beoordelen.
Terug

Hoe ziet zo'n 'cours' er uit?
Er worden twee courses per dag gelopen. Het wedstrijdsecretariaat stelt voor de eerste cours een lijst samen met honden welke tegen elkaar uitkomen. De honden lopen altijd met z'n tweeën en per ras bij elkaar. De juryleden beoordelen de cours van elke hond en geven daar punten voor. 's Middags volgt er een aanpassing van parcours. Er volgt wederom een indeling van de honden. Nu gaat men echter kijken naar de punten welke in de eerste cours zijn behaald. De honden welke het meest aan alkaar gewaagd zijn, plaatst men nu samen.
Terug
Hoe houdt men de honden uit elkaar?
Men maakt gebruik van dekjes of halsbanden om de honden uit elkaar te kunnen houden. De kleuren welke gebruikt worden zijn Rood en Wit. De juryleden behoren ook niet op de hoogte te zijn van de namen van de honden. Zij beoordelen en geven punten aan 'rood' en 'wit'. Sinds 1997 is het trouwens voor de honden verplicht om tijdens wedstrijden een muilkorf te dragen.
Terug

Hoe bereid je de hond voor?
Om mee te doen aan deze sport MOET een hond in goede conditie zijn! De beste manier is natuurlijk: veel beweging. Zelf hebben wij naast onze wandelingen ook nog een dagelijkse fietstocht. Daarnaast hebben we ook nog de beschikking over een stukje grond van zo'n 600 m2, waar de honden vrij kunnen bewegen en spelen. Ook is er een mogelijkheid om in het seizoen om de twee weken te kunnen trainen bij een coursingvereniging.
Terug

Kan mijn hond gewond raken?
Hoewel het zelden voorkomt kan het gebeuren, zoals met iedere sport, dat er gewonden vallen. Deze sport is echter met ruime veiligheidsmaatregelen bekleed, zodat er 'van buiten komend onheil' zelden sprake is. Een hond kan in zijn enthousiasme een verkeerde of te abrupte beweging maken. Het blijft dan vaak bij een spierblessure of nagel/teenverwonding. En ook hier: hoe slechter de hond in conditie is, hoe groter de kans op blessures. Het is sport op het hoogste niveau waarbij de hond alles geeft en risico's zijn dan nimmer uit te sluiten.
Terug

Hoe werkt de score?
In het begin lijkt het nogal complex. De honden worden tijdens een cours beoordeeld en krijgen punten op de volgende vijf onderdelen:
Snelheid
Jachtdrift
Intelligentie
Behendigheid
UithoudingsvermogenMaar... de mooiste score die je kunt krijgen
is die brede lach op de hond zijn gezicht
als hij terug keert van zijn cours!!!
Terug

Criteria bij snelheid
Dit is de snelheid die nodig is om de prooi in te halen en om de achterstand goed te maken, die ontstaat door het verrassingseffect van de start of na het slaan van haken. De windhond toont zijn snelheid over de gehele lengte van het traject, met name tijdens de 'go-byes'(dit is het inhalen van de andere hond tussen twee klossen) en bij het vatten van de prooi (de 'kill'). De snelheid blijkt uit de rapheid van de bewegingen, het aantal bewegingen en zijn algehele voortgang.
Terug

Criteria bij jachtdrift
Dit is de jachtdrift tijdens de achtervolging, ongeacht de condities van het terrein (natuur, obstakels), weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden (ontwijkende bewegingen, valpartijen, tijdelijk uit het oog verliezen van de prooi). De jachtdrift van een windhond blijkt:
bij de start door:
 • een uiterste concentratie,
 • de blik gefixeerd op de prooi.

 • Tijdens de achtervolging door:
 • een constante druk op de prooi, die de bediener van de lier noodzaakt de snelheid te verhogen, om te vermijden dat de prooi gepakt wordt voor het einde van het traject,
 • het zonder aarzelen nemen van de obstakels,
 • een grote wilskracht om de prooi 'opnieuw' in te halen.

 • Bij het vatten van de prooi:
 • op volle snelheid,
 • door het uitvoeren van een 'flying kill' (waarbij de hond de prooi zodanig bespringt, dat hij zijn evenwicht verliest),
 • door te proberen de prooi te pakken te krijgen, zelfs als deze al door zijn concurrent gegrepen is.

 • Terug

  Criteria bij intelligentie
  Dit is het inzicht dat de hond toont door zich tijdens de achtervolging in een zodanige positie te plaatsen dat hij de prooi kan vatten. Zonder deze vorm van intelligentie is zelfs de snelste hond hiertoe niet in staat. Een windhond toont zijn jachtvaardigheid door zich tussen de kunsthaas en diens ontsnappingsweg te positioneren om aan een voor hem moeilijk terrein te ontkomen.
  Terug

  Criteria bij behendigheid
  De behendigheid van een windhond blijkt onder meer door de snelle reactie bij alle richtingsveranderingen van de prooi, tijdens het nemen van de obstakels en bij het vatten van de prooi en dan voornamelijk bij de 'flying kill'.
  Terug

  Criteria bij uithoudingsvermogen
  D.i. het vermogen van de hond om de gehele wedstrijd in goede conditie te blijven. Het uithoudingsvermogen van een windhond bestaat uit zijn fysieke en mentale concentratie.
  Terug

  Wint de snelste hond?
  Waar bij Windhondenrennen op de baan slechts het klokje belangrijk is, is het klokje bij het Coursen alleen in de kantine belangrijk: hoe laat begint het? Of wanneer is er pauze?
  De hond die het eerst bij de finish is hoeft absoluut niet de winnaar te zijn. Zie ook Hoe werkt de score?
  Terug

  Kunnen alle honden meedoen?
  Vanzelfsprekend kan elke hond van ieder ras deelnemen aan het coursen. Bij officiële wedstrijden worden echter alleen windhonden toegelaten.
  Terug

  Wat kunnen we er mee winnen?
  Er is geen prijzengeld en er wordt niet gegokt op de honden.
  Voor een aantal dagwinnaars worden er bekers beschikbaar gesteld. Ook kan men bij bepaalde internationale wedstrijden het CACIL-certificaat winnen.Daarnaast is er in Nederland ook nog de Holland Coursing Cup en is er jaarlijks een Nederlands Kampioenschap Coursing. Ook is er een Europese Kampioenschap Coursing.
  Terug

  Wat is een CACIL?
  CACIL staat voor Certificat d'Aptitude au Championnat International des Courses de Lèvriers.
  De titel van 'FCI International Coursing Champion' wordt gegeven aan een hond welke twee keer winnaar is van een CACIL. Deze certificaten moeten worden gewonnen in twee verschillende FCI-lidstaten en tussen de eerste en tweede certificaat moet 1 jaar en 1 dag verschil zijn. Er moeten tenminste 6 honden per ras aan de start komen. Daarnaast moet de hond bij een CACIB-tentoonstelling ook nog eens tweemaal minimaal een 'Zeer Goed' hebben behaald.
  Terug

  Wat te doen vlak vóór een cours?
  Onder: Hoe bereid je de hond voor? is al gesproken over het 'lange termijn' werk. Vlak voor de hond zijn course moet lopen, dient men aan een goede 'warming-up' te doen. Een stevige wandeling van zo'n 5-10 minuten voor een hond die in goede conditie is, is meestal voldoende. Ondanks waarschuwingen komt het regelmatig voor dat mensen de honden onvoorbereid het veld op laten gaan. Vaak zijn spierblessures het gevolg.
  Terug

  Wat te doen ná een course?
  Eigenlijk hetzelfde verhaal als in: Wat te doen vlak vóór een cours?
  Kijk naar het gedrag van de hond. Als er geen tekenen zijn van blessures ga dan opnieuw een stuk lopen voor de 'cooling-down'. Dit voornamelijk voor het voorkomen van te snelle afkoeling van de spieren en dus kramp. Ook hier vinden de meeste mensen het voldoende om het stukje van het terrein tot de auto te lopen. Dit is absoluut te weinig. Ook hier weer minstens 5-10 minuten! Daarnaast natuurlijk regelmatig voorzien van drinkwater (niet te veel!).
  Terug

  Hoe weet ik waar een Coursing wordt gehouden?
  De Commissie voor de Windhondenrensport is de officiële instantie in Nederland en kan u op de hoogte houden. Ook kunt u natuurlijk alle data vinden onder:Agenda Nederland op deze site.
  Adressen van Windhonden(ren)verenigingen kunt u vinden onder:Verenigingen (links).
  Terug

  Hoe weet ik of mijn hond het leuk vindt?
  Over het algemeen vinden de meeste honden het leuk om achter zo'n stukje plastic aan te jagen. De beste manier om het te proberen is om tijdens een training het eens te proberen. Naast ervaren honden of juist oude honden die niet meer mogen coursen, zijn hier ook vaak jonge honden aanwezig om het spel te leren. De draaier zal in ieder geval z'n best doen om de hond 'haasvast' te krijgen!
  Terug